SPOTY REKLAMOWE, KTÓRE NAKRĘCILIŚMY DLA FOTOGRAFÓW: